Akcje zwykłe a uprzywilejowane – poznajcie różnice

Są takie instrumenty finansowe, które niewątpliwie cieszą się dużą popularnością i uznaniem wśród inwestorów. Na pewno należą do nich akcje. Jednak od początku należy zdawać sobie sprawę z tego, jak duże ryzyko występuje. Dziś przedstawimy Wam dwa rodzaje akcji, a mianowicie zwykłe i uprzywilejowane.

Poznajcie najważniejsze informacje na temat akcji

Prawda jest taka, że coraz więcej osób szuka sposobów na dodatkowy zarobek. Niewątpliwie wiele z nich decyduje się na zakup akcji, które mogą przynosić zyski, ale najczęściej przynoszą straty. Inwestowanie w nie jest ryzykowne. Powszechnie uważa się, że inwestowanie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już doświadczenie. Akcje są rodzajami papierów wartościowych, a więc łączą w sobie prawo o charakterze majątkowym czy niemajątkowym. Owe prawa wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej. Posiadaczem akcji może być osoba prywatna, jak i spółka. W takim przypadku akcjonariusze są współwłaścicielami określonej części majątku spółki. Mają więc wpływ na to, jak jest zarządzana, a do tego zyskują możliwość uczestnictwa w zysku. Najczęściej akcje dzielimy, biorąc pod uwagę sposób przenoszenia własności. W takim przypadku wyróżniamy akcje imienne oraz akcje na okaziciela. W przypadku tych pierwszych prawa do nich posiadają tylko osoby fizyczne bądź prawne, które są wskazane w dokumencie. Tego typu papierów wartościowych nie można sprzedawać ani kupować, gdyż posiadają cechy indywidualne, natomiast co ciekawe można je objąć po opłaceniu zaledwie 25%. Ich przeciwieństwem są akcje na okaziciela. Prawo do nich ma każdy posiadacz. Nie są więc związane z konkretną osobą prywatną bądź prawną. Przed ich przejęciem trzeba je opłacić w całości, jednocześnie i co ważne można nimi handlować.

Czym są akcje zwykłe?

Poznaliście już podział na akcje imienne i na okaziciela. Trzeba też wiedzieć, iż akcje mogą dawać akcjonariuszom określone uprawnienia i właśnie biorąc pod uwagę te uprawnienia możemy wyróżnić, np. akcje zwykłe. Każdy posiadacz ma takie same prawa i tutaj możemy wyróżnić prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, ale też prawo do dywidendy, czy prawo do poboru. W tym przypadku akcje reprezentują ułamkową własność całego kapitału akcyjnego. Można więc powiedzieć, że osoby posiadające te papiery wartościowe mają zarówno takie same prawa, jak i obowiązki.

Akcje uprzywilejowane

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku akcji uprzywilejowanych. Są to specjalne, udziałowe papiery wartościowe, które dają akcjonariuszom dodatkowe przywileje. Posiadacze mogą np. zyskać większą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jedna akcja może oznaczać dwa głosy. Kolejnym przywilejem może być prawo do pierwszeństwa wypłacanej dywidendy, czy nawet prawo do większej kwoty dywidendy. Jednocześnie każdy statut spółki kapitałowej musi dokładnie określić, jakie przywileje będą posiadać akcjonariusze. Akcje uprzywilejowane z wyjątkiem akcji niemych są papierami wartościowymi imiennymi, przy czym owo uprzywilejowanie wygasa w momencie gdy dany akcjonariusz sprzeda akcje niezgodnie z zapisami statutowymi spółki. Sprzedaż oznacza, że akcjonariusz nie tylko traci przywileje ale też sama akcja staje się akcją zwykłą. Statut spółki może też warunkować przyznanie specjalnych przywilejów, ale takie uprzywilejowanie zyskuje się dopiero po zakończeniu roku obrotowego.