Logistyka magazynowa – jak nią efektywnie zarządzać

Logistyka magazynowa to płaszczyzna nieustannej modernizacji i automatyzacji. Każda firma realizująca procesy magazynowe, czy to jako główne źródło swojej działalności, czy jako część procesu produkcyjnego, dąży do osiągnięcia jak najwyższej efektywności pracy w magazynie. Optymalizacja procesów transportu wewnętrznego jak i składowania wprost proporcjonalnie przekłada się bowiem na koszty. Finalnie skraca czas wykonywania procesów, a to z kolei ma to wpływ na podniesienie poziomu obsługi klienta. O czym powinniśmy pamiętać przygotowując się do modernizacji naszych procesów magazynowych?

Logistyka magazynowa od A do Z

Przede wszystkim pamiętać musimy, że na logistykę magazynową składa się rozładunek i przyjęcie towarów, przechowywanie, kompletacja i przygotowanie towarów do wysyłki oraz wysyłka. Każdy z tych procesów może być przedmiotem badań i modyfikacji.

Rozładunek i przyjęcie towarów

Proces powinien rozpocząć się od awizacji, czyli pozyskania informacji o terminie przybycia i ilości towaru, który do nas przyjedzie. Awizacja w teorii pozwala lepiej ułożyć procesy logistyczne i operacje na towarze, który jest już w magazynie. Po przyjęciu towaru trzeba go odpowiednio rozlokować na regałach. Bardzo ważnym elementem, o który warto zadbać już na etapie rozładunku jest prawidłowe oznaczenie towarów np. o krótkiej dacie ważności. Pomocne w tym mogą być wewnętrzne kody kreskowe nadawane każdemu pojedynczemu opakowaniu towaru lub opakowaniu zbiorczemu. Integracja kodów z systemem do składowania pozwoli na to by „opiekował” się on towarem, o krótkiej dacie ważności. System mając informacje o terminie użyteczności może sam podpowiadać osobom odpowiedzialnym za wydawanie towaru, by w pierwszej kolejności wypuścili z magazynu daną partie.

Przechowywanie towarów

Tu pojawia się cała logistyka, dotyczące tego jak zostaje rozlokowany towar w przestrzeni magazynowej. Dzisiejsze systemy magazynowe mogą obsługiwać wiele różnych procesów na raz. Zarządzać relokacją towaru, wydawaniem, a także przyjęciem, dzięki czemu są w stanie do maksimum wykorzystać dostępną w magazynie przestrzeń. Wiele magazynów specjalizujących się w towarach spożywczych potrzebuje dodatkowej logistyki zarządzającej np. temperaturą przechowywania towarów, warunkami i czasem ich leżakowania. Wszystko to musi być sprzężone z systemem odpowiedzialnym za kompletowanie zamówień do wysyłki.

Kompletacja towarów

Kompletacja towarów to zwykle czynności polegające na zlokalizowaniu towarów na półce i przetransportowaniu go do miejsca, w którym zostanie spakowany i wysłany. Kluczem jest t w tym procesie szczegółowa identyfikacja towaru bezpośrednio na regale, a dodatkowo uwzględnienie wszystkich specyficznych aspektów jego przechowywania. Wspominaliśmy o tym w punkcie dotyczącym przyjęcia towarów. Wybierając system zarządzania towarem powinniśmy mieć na względzie to by obsługiwał proces logistyczny od momentu przyjęcia. Oczywiście modyfikacje procesów logistycznych nie dotyczą tylko i wyłącznie oprogramowania komputerowego do zarządzania stanem magazynowym. To także szereg elementów trwałych, maszyn i narzędzi, które mogą poprawić szybkość i efektywność pracy. Od wózków widłowych po rolki i kule transportowe tworzące linie transportowe w magazynie.

Wydawanie towarów

Szybka kompletacja zamówienia jest istotna również dla czasu trwania etapu wydawania towarów. Wysyłka towarów jest procesem, który zwykle jako jeden z pierwszych podlega automatyzacji. Automatyczne drukowanie listów przewozowych, etykiet przewozowych, dobór odpowiedniego opakowania, wszystko to może być realizowane przez system obsługi zamówień. Jest jednak jeden aspekt, na który nie mamy bezpośredniego wpływu. Jest nim czas transportu zamówienia do klienta docelowego. Warto skrupulatnie śledzić uwagi klientów dotyczące pracy firm kurierskich. Opóźnienia w dostawie towaru przez kuriera, trudność z umówieniem się na odbiór, wszystko to spada finalnie wizerunkowo na barki producenta czy dostawcy, który nie jest przecież winny tego jak pracują kurierzy. To co można natomiast zmienić, to firma kurierska. Często najtańsza oferta nie będzie najlepsza.